Naše programy

O našich programoch

Všetky programy sú nastavené tak, aby sa dali prispôsobiť potrebám a podmienkam, v ktorých trénujete. Ponúkame substitúcie cvičení na základe obtiažnosti, dostupnosti náradia a podobne. Váhy ku každému cvičeniu sú síce v programoch predpísané, ale vždy sa dajú upraviť podľa fyzických zdatností a zručností cvičencov. K väčšine cvičení ponúkame databázu videí a inštruktážnych komentárov, pre zabezpečenie kvality techník. Chceme aby mal náš člen všetko vždy k dispozícii a mohol tak bez problémov trénovať. Naši členovia môžu s nami a aj medzi  sebou komunikovať  v skupine na sociálnej sieti, vyhradenej špeciálne pre nich. Môžme tak na individuálnej úrovni coachovať ohľadne techník a zodpovedať aké koľvek otázky ohľadne programu.

Elite Program

29.90€ / mesačne

Elite program je určený pre ľudí, ktorí už nie sú vo funkčnom tréningu noví, disponujú širšou škálou zručností a nemajú časové výrazné obmedzenie na tréning. Program je nastavený na 1-2 tréningové jednotky počas dňa. Tréningový program sa dá upraviť aj do jednej tréningovej jednotky denne, alebo naopak jednu rozdeliť na dve podľa potreby. Objem práce je tu vysoký, preto tento program odporúčame aj pre ľudí, ktorí chcú robiť funkčný tréning aj súťažne.

Počet jednotiek v týždni: 10

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky: 120 minút

Treningový objem v týždni: 20 hodí

Advanced Program

21.90€ / mesačne

Táto úroveň programu je nastavená na jednu dlhšiu tréningovú jednotku denne, pričom sa dá v prípade potreby kľudne rozdeliť na dve. Advanced program je určený pre ľudí, ktorí majú možnosť  venovať tréningu viac času a súčasne nie sú fyzicky obmedzovaní pre vyšší objem práce v tréningovej jednotke.

Počet jednotiek v týždni: 5

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky: 120 minút

Treningový objem v týždni: 10 hodín

Kontakt

Adresa

Strong Point s.r.o.
Radová 2112/4
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 36560952
DIČ: 2021834056

Email

info@momentumtraining.sk