Naše programy

Naše Tréningy

Naše programy

Všetky programy sú nastavené tak, aby sa dali prispôsobiť potrebám a podmienkam, v ktorých trénujete. Ponúkame substitúcie cvičení na základe obtiažnosti, dostupnosti náradia a podobne. Váhy ku každému cvičeniu sú síce v programoch predpísané, ale vždy sa dajú upraviť podľa fyzických zdatností a zručností cvičencov. K väčšine cvičení ponúkame databázu videí a inštruktážnych komentárov, pre zabezpečenie kvality techník. Chceme aby mal náš člen všetko vždy k dispozícii a mohol tak bez problémov a zádrheľov” trénovať. Naši členovia môžu s nami a aj medzi  sebou komunikovať  v skupine na sociálnej sieti, vyhradenej špeciálne pre nich. Môžme tak na individuálnej úrovni coachovať ohľadne techník a zodpovedať aké koľvek otázky ohľadne programu.

.

Naše Tréningy

Basic program – 12.90€ / mesačne

Basic level program je určený prevažne pre ľudí, ktorí sa chcú zlepšovať v oblasti funkčného tréningu, ale majú obmedzený čas na tréningy. Tento program zahŕňa zložky zo všetkých oblastí funkčného tréningu tak, aby bola zachovaná variabilita cvičení a zároveň dodržaná systematickosť tréningov. Celkový objem práce v tomto programe je prispôsobený  časovému a výkonnostnému obmedzeniu.

Počet jednotiek v týždni.

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky v minútach.

Tréningový objem v týždni (hodiny).

Naše Tréningy

Advanced program – 21.90€ / mesačne

Táto úroveň programu je nastavená na jednu dlhšiu tréningovú jednotku denne, pričom sa dá v prípade potreby kľudne rozdeliť na dve. Advanced program je určený pre ľudí, ktorí majú možnosť  venovať tréningu viac času a súčasne nie sú fyzicky obmedzovaní pre vyšší objem práce v tréningovej jednotke.

.

Počet jednotiek v týždni.

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky v minútach.

Tréningový objem v týždni v hodinách.

Naše Tréningy

Elite program – 29.90€ / mesačne

Elite program je určený pre ľudí, ktorí už nie sú vo funkčnom tréningu noví, disponujú širšou škálou zručností a nemajú časové výrazné obmedzenie na tréning. Program je nastavený na 1-2 tréningové jednotky počas dňa. Tréningový program sa dá upraviť aj do jednej tréningovej jednotky denne, alebo naopak jednu rozdeliť na dve podľa potreby. Objem práce je tu vysoký, preto tento program odporúčame aj pre ľudí, ktorí chcú robiť funkčný tréning aj súťažne.

Počet jednotiek v týždni.

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky v minútach.

Tréningový objem v týždni v hodinách.

Ako začať?

Ešte pred tým ako si vyberiete program, je dobré určiť si svoje ciele a priority. My sa vždy tešíme z každého cvičenca, ktorý chce trénovať a napredovať, z akéhokoľvek dôvodu. Máme preto program rozdelený do troch úrovní – Basic, Advanced a Elite. U každého z nich je popis, podľa ktorého sa môžete rozhodnúť aký program by vám mohol najviac sedieť. Potom sa už stačí iba zaregistrovať a môžete začať trénovať podľa vášho programu. Ak neskôr zistíte, že program, ktorý ste si vybrali, vám už nestačí, alebo naopak, zistíte, že je pre vás moc náročný, jednoducho sa odhlásite zo súčasného programu a zaregistrujete sa do iného programu.

Ako sledovať program? 

Program bude zverejňovaný na našej platforme každý týždeň v nedeľu večer. Program si nájdete vo vašom tréningovom kalendári a bude ukazovať tréningy na celý týždeň – 7 dní. Chceme aby ste mali prehľad o tom, čo sa bude v danom týždni robiť, aby ste si vedeli rozložiť čas a naplánovať tréningy tak, aby ste nezažívali žiadne zbytočne stresy. Považujeme za dôležité, aby ste sa z každého tréningu tešili a aby ste boli vždy mentálne a fyzicky pripravení.

Translate »