Naše programy

NAŠE PROGRAMY

Všetky programy sú nastavené tak, aby sa dali prispôsobiť potrebám a podmienkam, v ktorých trénujete. Ponúkame substitúcie cvičení na základe obtiažnosti, dostupnosti náradia a podobne. Váhy ku každému cvičeniu sú síce v programoch predpísané, ale vždy sa dajú upraviť podľa fyzických zdatností a zručností cvičencov. K väčšine cvičení ponúkame databázu videí a inštruktážnych komentárov, pre zabezpečenie kvality techník. Chceme aby mal náš člen všetko vždy k dispozícii a mohol tak bez problémov trénovať. Naši členovia môžu s nami a aj medzi  sebou komunikovať  v skupine na sociálnej sieti, vyhradenej špeciálne pre nich. Môžme tak na individuálnej úrovni coachovať ohľadne techník a zodpovedať aké koľvek otázky ohľadne programu. 

ADVANCED PROGRAM – 21.90€ / mesačne

Táto úroveň programu je nastavená na jednu dlhšiu tréningovú jednotku denne, pričom sa dá v prípade potreby kľudne rozdeliť na dve. Advanced program je určený pre ľudí, ktorí majú možnosť  venovať tréningu viac času a súčasne nie sú fyzicky obmedzovaní pre vyšší objem práce v tréningovej jednotke.

.

Počet jednotiek v týždni.

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky v minútach.

Tréningový objem v týždni v hodinách.

ELITE PROGRAM – 29.90€ / mesačne

Elite program je určený pre ľudí, ktorí už nie sú vo funkčnom tréningu noví, disponujú širšou škálou zručností a nemajú časové výrazné obmedzenie na tréning. Program je nastavený na 1-2 tréningové jednotky počas dňa. Tréningový program sa dá upraviť aj do jednej tréningovej jednotky denne, alebo naopak jednu rozdeliť na dve podľa potreby. Objem práce je tu vysoký, preto tento program odporúčame aj pre ľudí, ktorí chcú robiť funkčný tréning aj súťažne.

Počet jednotiek v týždni.

Maximálna dĺžka tréningovej jednotky v minútach.

Tréningový objem v týždni v hodinách.

JEDNOTLIVÉ ČASTI NÁŠHO PROGRAMU

Weightlifting

Vzpieranie je dôležitou súčasťou CrossFitu a funkčného tréningu. Ak chceme vedieť vzpierať kvalitne v intenzite a pod tlakom, musíme najprv akumulovať kvalitný objem v samostatných špecificky zameraných cvičeniach. Ako som už naznačil, v našom programe sa venujeme jednak vzpieraniu zameranému na celkovú výbušnú silu a na druhej strane pracujeme so submaximálnymi váhami a učíme sa efektívne a kvalitne aplikovať vzpieračské techniky do intenzity (workouty, cyklovanie opakovaní v intenzite, a pod.)
Za veľmi dôležité považujem vo vzpieraní niekoľko vecí:
– mobilizácia
– rozcvička
– technika
Mobilizáciu dávam na prvé miesto, pretože keď máme nejaký problém v tejto oblasti a nebudeme sa mu dôkladne venovať a dbať na jeho dlhodobom odstránení, naše lifty nikdy nebudú na svojom potenciále. Ak bude táto časť zanedbaná, tak v určitom bode narazíte na stenu a nebudete sa vedieť pohnúť ďalej.
Rozcvička je ďalšia samozrejmosť, ktorú ale z mojej skúsenosti cvičenci často krát zanedbávajú, kvôli rýchlemu „odmakaniu si“ svojho tréningu. Pred každou časťou vzpierania, je rozpísaná rozcvička s prázdnou tyčou alebo ľahkou váhou. Sú to všetko základné cvičenia, ktorými sa nastimulujete na tréning a budete pripravení pracovať s váhami. Táto rozcvička nie je nič špeciálne ani unikátne. Je to klasická zostava, ktorú dávam všetkým mojim cvičencom odjakživa na tréningoch, využívam ju na seminároch, stretol som sa s ňou takmer v každom tréningovom programe. Sú to jednoducho dlhodobo osvedčené veci.
O technike ani nemusíme hovoriť. Ale predsa spomeniem, že na každom mojom tréningu platí, že technika je ďaleko na prvom mieste, váhy prichádzajú na rad až po nej. Ide o to, že chceme trénovať dlhodobo. Chceme dvíhať veľké kilá teraz, o rok ale aj o 5 rokov. Keď budeme trpezliví a budeme pracovať na detailoch, zbierať informácie a spoločne ich analyzovať, benefity sa dostavia skôr, či neskôr.

Silový program
Základom každého tréningového procesu je silový program. Ten zodpovedá danému obdobiu, v ktorom sa nachádzame. v období pred súťažou bude naše zameranie na udržiavanie sily, po súťaži sa budeme orientovať viac na jej budovanie.
Doplnkové cvičenia:
Doplnkové cvičenia sú bezpochyby neoddeliteľnou súčasťou každého tréningového plánu. Obmieňame tu veľké množstvo cvičení. Doplnkovými cvičeniami a kombináciami týchto cvičení, vieme atakovať slabiny a vyrovnať prípadné disbalancie, nehovoriac o tom, aké benefity z nich máme pre našu silovú základňu.
Aeróbne jednomodalitné cykly
Z mojej skúsenosti viem, že sa človek najlepšie naučí behať, veslovať, bicyklovať, plávať, a vykonávať iné jednomodalitné cvičenia, pokiaľ A) bude venovať pozornosť zautomatizovaniu správnej techniky, B) bude akumulovať dobre nastavený objem tejto práce v dlhodobom meradle.
Chceme aby ste sa zlepšovali v dlhodobom meradle, preto sa našim cyklovaním budeme zameriavať vždy na určitý objem práce a ten sa budeme snažiť posunúť hore.
Metcony a iné workouty
Každý workout je zameraný na niečo iné. Nechceme vždy aby ste bezhlavo vstúpili do intenzity, ale aby ste si premysleli váš „game plan“. Chceme aby ste dokonale poznali samých seba, aby ste vedeli mať kontrolu nad vašim workoutom. Keď chcete odcvičiť váš workout na maximálny potenciál, musíte vedieť nastavovať tempo a dobre kalkulovať so svojimi silami.
Gymastika a skills
Gymnastická zručnosť je v CrossFite rovnako dôležitá ako vzpieranie a iné časti programu. Chceme získať silu a svalovú vytrvalosť v tejto oblasti, aby sme ju mohli preniesť do lepšieho cyklovania opakovaní. Budeme sa stále zameriavať ako na striktnú gymnastiku, tak aj na kippingové prevedenia a aplikáciu tejto zručnosti v intenzite.
Progresie
Hlavnou úlohou tejto časti je učiť sa nové techniky a nové cvičenia, alebo zdokonaľovať tie, ktoré už vieme a progresívne akumulovať či už objem, alebo náročnosť.

AKO ZAČAŤ?

Ešte pred tým ako si vyberiete program, je dobré určiť si svoje ciele a priority. My sa vždy tešíme z každého cvičenca, ktorý chce trénovať a napredovať, z akéhokoľvek dôvodu. Máme preto program rozdelený do troch úrovní – Basic, Advanced a Elite. U každého z nich je popis, podľa ktorého sa môžete rozhodnúť aký program by vám mohol najviac sedieť. Potom sa už stačí iba zaregistrovať a môžete začať trénovať podľa vášho programu. Ak neskôr zistíte, že program, ktorý ste si vybrali, vám už nestačí, alebo naopak, zistíte, že je pre vás moc náročný, jednoducho sa odhlásite zo súčasného programu a zaregistrujete sa do iného programu.

AKO SLEDOVAŤ PROGRAM?

Program bude zverejňovaný na našej platforme každý týždeň v nedeľu večer. Program si nájdete vo vašom tréningovom kalendári a bude ukazovať tréningy na celý týždeň – 7 dní. Chceme aby ste mali prehľad o tom, čo sa bude v danom týždni robiť, aby ste si vedeli rozložiť čas a naplánovať tréningy tak, aby ste nezažívali žiadne zbytočne stresy. Považujeme za dôležité, aby ste sa z každého tréningu tešili a aby ste boli vždy mentálne a fyzicky pripravení.